Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  Aktualności  /  ELEMENTARZ KRAKOWA - POZNAJEMY NASZE MIASTO - INNOWACJA PEDAGOGICZNA
ELEMENTARZ KRAKOWA - POZNAJEMY NASZE MIASTO - INNOWACJA PEDAGOGICZNA
data dodania: 2015-12-20 19:00:14

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
„ELEMENTARZ KRAKOWA – poznajemy nasze miasto”
Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
  1. Tytuł innowacji:
 „Elementarz Krakowa – poznajemy nasze miasto”
  1. Typ innowacji:
Innowacja organizacyjno-metodyczna
3. Czas trwania innowacji:
21.09.2015 r. – 30.06.2016 r.
4. Zakres innowacji:
Działaniem zostaną objęte dzieci z najstarszej grupy wiekowej 5-6 latki
  1. Cele innowacji:
Cele główne:
·         Kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości regionalnej
·         Budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do swojego miasta i regionu
·         Wprowadzenie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji
·         Zapoznanie dziecka z dziedzictwem kulturowym i historycznym Krakowa
 
 
Cele szczegółowe:
 
·         Rozwijanie zainteresowań dziejami rodzinnego miasta
·         Zapoznanie dzieci z historią Krakowa na podstawie legend
·         Wzbogacenie wiadomości o życiu Krakowian w dawnych czasach, ich zwyczajach i tradycjach związanych z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych
·         Poznawanie dziejów miasta Krakowa przez wycieczki do ciekawych miejsc
·         Poszerzanie wiedzy na temat krakowskich zabytków
·         Przybliżenie dzieciom regionalnego folkloru i tradycji ludowych poprzez zapoznanie z piosenkami, tańcami i muzyką krakowską
·         Przybliżenie dzieciom sylwetek wielkich Polaków związanych z Krakowem: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Jan Paweł II, 
·         Zapoznanie z symbolami lokalnymi
 
Cele operacyjne:
 
·         Dziecko zna legendy o Krakowie
·         Wie, jak żyli krakowianie w dawnych czasach, zna ich zwyczaje i tradycje
·         Wie jak obchodzono święta Bożego Narodzenia i  święta Wielkanocne
·         Zna zabytki Krakowa i potrafi je nazwać
·         Zna słownictwo związane z tematyką
·         Chętnie bierze udział w konkursach organizowanych na terenie przedszkola i przez instytucje publiczne
·         Rozpoznaje i nazywa miejsca charakterystyczne dla Krakowa
·         Zna historię powstania grodu Kraków
·         Zna postaci wielkich Polaków związanych z Krakowem
·         Potrafi wyrazić swój doświadczenia i obserwacje w ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej
·         Potrafi zaśpiewać piosenki i przyśpiewki związane z Krakowem, umie zatańczyć krakowiaka
·         Wie jak wygląda herb Krakowa
 
 
6.      Sposoby realizacji:
·         Zorganizowanie wycieczek:
Ø do smoczej jamy
Ø na Rynek krakowski
Ø na kopiec Kościuszki
Ø do domy Jana Matejki na ul. Floriańską
Ø do muzeum etnograficznego na warsztaty o tematyce świąt wielkanocnych
Ø do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na Pokonkursową Wystawę Szopek Krakowskich
Ø na Wawel
Ø do Domu Zwierzynieckiego
Ø na Królewski trakt (od kościoła św. Floriana do wzgórz wawelskich)
·         udział w konkursach:
Ø zorganizowanie dwóch konkursów rodzinnych: plastycznego „Szopka krakowska” i fotograficznego „Moje ulubione miejsce w Krakowie”
Ø udział w konkursach tematycznych organizowanych na terenie Krakowa
·         warsztaty:
Ø udział w warsztatach organizowanych na terenie przedszkola oraz przez muzea krakowskie
·         teatr:
Ø przygotowanie dwóch przedstawień teatralnych: „Jasełka po krakowsku”, „Legenda o smoku wawelskim”
·         urządzenie kącików regionalnych
·         eksponowanie prac plastycznych o tematyce regionalnej
·         zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
 
 
 
 
 
7.      Szczegółowy opis podejmowanych działań:
Termin realizacji
Temat bloku
Sposoby i formy realizacji
Odpowiedzialny
Wrzesień 2015
Tragiczne skutki łakomstwa czyli o smoku wawelskim
·         Zapoznanie z legendą „O smoku wawelskim i mądrym szewczyku”
·         Wycieczka do smoczej jamy
·         Zabawa w teatr „Smok wawelski z przymrużeniem oka”
·         Praca plastyczna „Mój smok”, zorganizowanie wystawy w przedszkolu
·         O powstaniu Krakowa: „O królu kruków”, „Jak Krak zbudował Kraków”
·         Herb miasta Krakowa – zapoznanie z wyglądem i historia powstania i przemian
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Październik 2015
Alarm na wieży i ołtarz w szafie czyli o hejnale z wieży mariackiej
·         Zapoznanie z legendami  „O krakowskim hejnale” i „O dwóch wieżach i dwóch braciach”
·         Wycieczka na krakowski rynek, wysłuchanie hejnału
·         Poznanie historii powstania Kościoła Mariackiego
·         Zapoznanie z ołtarzem Wita Stwosza
·         Wycieczka do podziemi krakowskiego rynku
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Listopad 2015
Historia pędzlem malowana czyli o Janie Matejce
·         Zapoznanie z życiem i twórczością Jana Matejki w formie prezentacji multimedialnej
·         Wycieczka na ulicę Floriańską do Domu Jana Matejki
·         Wizyta w pracowni krakowskiej malarki – zapoznanie z cyklem powstawania obrazów
·         Działania plastyczne „Jestem malarzem – Kraków w moich obrazach”
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Grudzień 2015
Jasełka po krakowsku czyli tradycje świąt Bożego Narodzenia w Krakowie
·         Ogłoszenie rodzinnego konkursu plastycznego „Szopka krakowska”
·         Przygotowanie przedstawienia dla przedszkola i rodziców „Jasełka po krakowsku”
·         Udział w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej organizowanych przez CM im. H. Jordana w Krakowie pt. „Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia
 
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Styczeń 2016
Jasełka po krakowsku czyli  tradycje świąt Bożego Narodzenia w Krakowie
·         Wycieczka do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na wystawę szopek krakowskich
·         Ogłoszenie wyników konkursu rodzinnego, zorganizowanie wystawy dla przedszkolaków
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Luty 2016
„Hej, pawie pióra u czapeczek, krasne wstążki u dzieweczek” czyli o folklorze królewskiego miasta Krakowa
·         Kraków w piosence i tańcu – zapoznanie dzieci z piosenkami i przyśpiewkami krakowskimi
·         Nauka tańca „Krakowiak”, prezentacja tańca i piosenek na konkursach tematycznych
·         Wycieczka do Domu Zwierzynieckiego
·         Udział w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej organizowanych przez CM im. H. Jordana w Krakowie pt. „Strój krakowski”
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Marzec 2016
Czas odnowy czyli Wielkanoc w tradycji i zwyczajach krakowskich
·         Zajęcia otwarte dla rodziców „Krakowskie zwyczaje i tradycje wielkanocne”
·         Udział w warsztatach w Muzeum Etnograficznym
·         Zapoznanie z legendami: „Pan Twardowski”, „Lajkonik”
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Kwiecień 2016
Pomniki z ziemi czyli śladami krakowskich kopców
 
·         Wycieczka na kopiec Kościuszki, Piłsudskiego i Wandy
·         Zapoznanie z legendą „O królu Kraku i Wandzie”
·         Wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski – zapoznanie z postaciami za pomocą prezentacji multimedialnej
·         Ogłoszenie rodzinnego konkursu fotograficznego „Moje ulubione miejsce w Krakowie”
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Maj 2016
„Na Wawel, na Wawel …” czyli tajemnice wzgórza wawelskiego
·         Wycieczka na Wawel
·         Zamek wawelski i jego legendy: „O złocie w ścianach kurzej stopki”, „Tajemnicza komnata”, „Głowy wawelski”, „O dzwonie Zygmunta”
·          Turniej rycerski
·         Przedstawienie dla rodziców i przedszkolaków „Legenda o smoku wawelskim”
·         Wawelskie wzgórze – poznanie budowli i tajemnic
·         Galeria malarstwa – „Kraków w oczach dziecka”
·         Finał  fotograficznego konkursu rodzinnego
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
Czerwiec 2016
 Spacerkiem po Krakowie czyli o królewskim trakcie
·         Rynek Główny  i jego legendy: „O rycerzach księcia Probusa w gołębie zamienionych”, „Szatańska rada czarownicy”, „O kogucie i skarbach w lochach Krzysztoporskich”
·         Wycieczka „Królewskim traktem”
·         „Turniej wiedzy o Krakowie” – zorganizowanie konkursu celem uporządkowania wiedzy o Krakowie zdobytej przez dzieci w ciągu roku szkolnego
Katarzyna Rajska, Marta Ciarach
 
8.      Ewaluacja:
·         Przygotowanie ankiety dla rodziców
·         Badanie dokumentów (plany miesięczne, kronika, blog grupowy, strona internetowa przedszkola)
·         Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami i dziećmi
·         Wystawienie przedstawienia teatralnego dla rodziców i przedszkolaków  pt.  „Legenda o smoku wawelskim”
·         Podsumowanie i wyniki rodzinnego konkursu plastycznego pt. „Szopka krakowska”
·         Podsumowanie i wyniki rodzinnego konkursu fotograficznego pt. „Moje ulubione miejsce w Krakowie”

 

·         Dyplomy, podziękowania.


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3