Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  Edukacja
Edukacja
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
 
 
 GODZINA
CZYNNOŚCI
 
7.00-8.10
 
 • schodzenie się dzieci, 
 • zabawy w kącikach zainteresowań, praca w małych zespołach,
 • kontakty indywidualne.
 
8.10-8.30
 
 
 
 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,
 • wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.
 
8.30-9.00
 
 • I śniadanie.
 
9.00-10.00
 
 
 
 
Realizacja treści podstawy programowej  
 • zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela,
 • rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci,
 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych,
 • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej
 • przygotowanie do II śniadania.
 
10.00-10.30
  
 • II śniadanie.
 
10.30-13.30
 
 
 
 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych,
 • wyjścia, spacery, wycieczki.
 
12.00-13.20
 
 • 3-latki  leżakowanie.
 
13.30-14.15
 
 
 
 • wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługa dziecka i przygotowaniem do obiadu
 • obiad.
 
14.15-15.00
 
 
 
 • zabawy dydaktyczne, relaksacyjne, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, 
 • praca indywidualna i w małych zespołach,
 • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
 • zajęcia dodatkowe.
 
15.00
 
 • podwieczorek.
 
15.00-17.30
 
 
 
 • rozchodzenie się dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • indywidualne zajęcia z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • zajęcia dodatkowe.
 
 
 
   
 

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy zakłada programowo: podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie koordynacji ruchowej. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzone są w formie zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz gier sportowych. 

 • zajęcia prowadzi mgr wychowania fizycznego Ewelina Wilk,
 • gimnastyka odbywa się we wszystkich grupach we wtorki w godz. 9.00 - 13.30
 • wymagane jest zaświadczenie o wadzie postawy dziecka.
       
 
RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne mają na celu rozbudzenie szeroko pojętej wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, śpiew z akompaniamentem instrumentalnym, grę na instrumentach perkusyjnych.  Na zajęciach: śpiewamy, tańczymy przy muzyce klasycznej i rozrywkowej, improwizujemy i przede wszystkim dobrze się bawimy.

 • zajęcia prowadzonone są przez mgr Ewa Kos wg autorskiego programu Rozśpiewane Maluchy,
 • na rytmikę uczęszczaję dzieci ze wszystkich grup w środy w godz. 11.00 - 12.40.
 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI

Głównym założeniem programowym nauczania języka angielskiego jest idea: „Ten sam świat dziecka, tyle że po angielsku”. Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język polski, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. Poprzez uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, teatrlanych, dzieci przyswająją proste polecenia, reagując na nie. Wykorzystując rymowanki, proste wierszyki i piosenki, wzbogacam słownik i utrwalam poznane już słowa. Również chętnie sięgam, po lubiane przez przedszkolaków, oryginalne książeczki dla dzieci w języku angielskim.  

Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Łojas w grupie dzieci:

 • 5 - letnich 4x15 min. (wtorek - piątek)
 • 6 - letnich 2x30 min. (wtorek, czwartek)
 
 
TANIEC

 Zajęcia taneczne mają na celu rozwinięcie zdolności artystycznych dziecka oraz pobudzenie go do twórczej ekspresji ruchowej. Uwrażliwiają na muzykę, doskonalą harmonię ruchów i poczucie rytmu. Warsztaty taneczne prowadzone są w formie zabaw ruchowo-muzycznych, zakładają naukę tanecznych układów grupowych do różnorodnych rodzajów muzyki. 

Piątkowe zajęcia prowadzone są w piątki przez instruktorkę tańca, mgr Katarzyna Gibała w grupie dzieci:

- 4 - letnich (zajęcia 20 min.)

- 5 - letnich (zajęcia 30 min.)

- 6 letnich (zajęcia 30 min.)
 
 
 
 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2
ul. Siewna 23D
31-231 Kraków
tel/fax (012) 415-69-68
e-mail: poradnia2krakow@op.pl
 
 
 
PSYCHOLOG
MGR KATARZYNA OWSIANY

Psycholog, socjolog, somatoterapeuta. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci z przejawami zachowań trudnych. 
 
 
LOGOPEDA
MRG ZOFIA STASIAK

Pedagog, logopeda. Zajmuje się diagnozą i terapią wszystkich rodzajów zaburzeń mowy dzieci i młodzieży, wczesną interwencją logopedyczną, terapią zaburzeń mowy w połączeniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 
 
 
 
 
 • Program „Cała Polska czyta Dzieciom" - rozwijanie zainetresowań czytelnicznych wśród dzieci. Więcej informacji tutaj.
 • Reba Organizacja Odszyku S.A. - zbiorka zużytych baterii na terenie przedszkola. Więcej informacji tutaj.
 • Program "ZbieramyZakrętki.pl" - to incjatywa "Fundacji Nauka i Kultura", która ze sprzedaży zebranych zakrętek do firm recyklingowych na terenie całego kraju finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich dla osób chorych. Więcej informacji tutaj.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-12