Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli można składać w dniach 1–29 marca 2019 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00–1 marca 2019 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolu, w następujących dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00- 16.00.

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego 0 elektronicznego serwisu rekrutującego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

3. Rodzice mają prawo składania wniosków w dowolnej liczbie przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne w preferowanej przez siebie kolejności.

4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach "0").

5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

  • 1–29 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 1 kwietnia przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).
  • 26 kwietnia, godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru; listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach / szkołach uczestniczących w rekrutacji, a rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.
  • 6 maja – 10 maja – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola odbywać się będzie w następujących dniach:

6 maja - godz. 9.00 - 14.00

7 maja - godz. 9.00 - 11.30

8 maja - godz. 12.00 - 17.00

9 maja - godz. 12.00 - 15.00

10 maja - godz. 9.00 - 14.00

Dokumenty potrzebne przy potwierdzaniu oświadczenia: dowód osobisty rodzica.

Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

  • 13 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  • 27 maja – 4 czerwca 2019 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 5 czerwca 2019 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny).
  • 19 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
  • 21 – 27 czerwca 2019 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkolew postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
  • 28 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

*

Poniżej znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznej ze szczegółową informacją dotyczącą zasad i kryteriów rekrutacyjnych.

BIP


Ostatnia aktualizacja: 2019-04-25