Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  Pracownicy
Pracownicy
 
 
Dyrektor Przedszkola - mgr Jolanta Trzmiel
Grupa I "Żabki" - mgr Jolanta Trzmiel, mgr Joanna Mlonek
Grupa II "Krasnale" - mgr Marta Ciarach, mgr Alicja Podobińska,
Grupa III "Pszczółki" - mgr Ewa Pietruch, mgr Katarzyna Rajska
Grupa IV "Tygryski" - mgr Anna Łojas, mgr Katarzyna Gibała
 
 
 
 
 
 
Grupa I "Żabki" - Anna N., Elżbieta J. 
Grupa II "Krasnale" - Katarzyna J.
Grupa III "Pszczółki" - Teresa D.
Grupa IV "Tygryski" - Renata S.
Intendent - Joanna P.
Kuchnia - Małgorzata K., Maria G., Bożena Z.
Konserwator - Jacek K.
 
Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykształcone i kreatywne nauczycielki wychowania przedszkolnego. To osoby przygotowane do pracy z dziećmi; twórczy pedagodzy osiągający najlepsze efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i predyspozycji dziecka.
 
Gruntowna wiedza naszych wychowawców zdobyta podczas specjalistycznych studiów oraz w toku pracy z dziećmi, jak i wysoki poziom otwartości i empatii oraz kreatywność gwarantują osiąganie sukcesów przez nasze przedszkolaki, jak również ich pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.
 
W swojej codziennej pracy nasi wychowawcy dbają o harmonijny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na indywidualne potrzeby każdego z nich. Wszystkie zajęcia odbywają atmosferze sprzyjającej rozwojowi, a stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb oraz wieku przedszkolaków.
 
 Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna naszego przedszkola co roku uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych i zatwierdzanych przez kuratorium:
 • warsztaty muzyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Boże Narodzenie ze śpiewem, tańcem i zabawą”
 • warsztaty przyrodnicze „Co w trawie piszczy?”
 • warsztaty „Nauka czytania w przedszkolu”
 • warsztaty pt. „Dziecko trudne do wychowania – wczesna profilaktyka zachowań aspołecznych”
 • warsztaty muzyczne pt. „Przez morza i oceany do Afryki i nie tylko...”
 • warsztaty muzyczno-teatralne pt. „Bajkowa przygoda z zimową muzyką” 
 • warsztaty muzyczno-ruchowe pt. „Od tradycji do hip-hopu, czyli dzisiejsze dziecko w świecie muzyki”
 • warsztaty „Roztańczony podwodny świat” i „Przygody prosto z Zielonej Wyspy”.
 • warsztaty „Teatr i muzyka w życiu dziecka”
 • szkolenie z cyklu „Muzyczne pory roku”
 • warsztaty pt. „Zabawy ruchowo – muzyczne w przedszkolu”
 • warsztaty  „Regionalizm w wychowaniu przedszkolnym”
 • warsztaty  „Praca z dzieckiem nadaktywnym”
 • warsztaty „Wiosna z muzyką dla dzieci”
 • warsztaty „Jak bawić się muzyką? – aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” 
 • szkolenie „Zadania nauczyciela w kontekście nowej podstawy programowej”
 • szkolenie „Diagnoza przedszkolna” 
 • szkolenie „Jak przygotować dziecko do wyzwań współczesnej szkoły?” 
 • warsztaty „Bawimy się twórczo z dziećmi” 
 • konferencja „Inteligencja emocjonalna współczesnego dziecka” 
 • szkolenie „Sztuka lalki. Formy teatralne wykorzystane w przedszkolu” 
 • warsztaty "Edukacja przez Ruch" D. Dziamskiej
 • szkolenie "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 • kurs doskonalący "Mediacje i trudne rowmowy z Rodzicami"
 • kurs doskonalący "Kompetencje społeczne nauczycieli przedszkola"
 • warsztaty "Teatr cieni - wprowadzenie do techiki"
 • warsztaty "Słowo - Ruch - Obraz - wprowadzenie w techniki dramowe w pracy z emocjami"

Nasi wychowawcy mają również świadomość potrzeby stałej i rzetelnej współpracy z rodzicami. Zdają sobie sprawę z zaufania, jakim rodzice obdarzyli ich, oddając pod opiekę swoje największe skarby.


Ostatnia aktualizacja: 2017-09-07