Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

 

Szanowni Państwo!

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do naszego przedszkola będzie można dokonać w terminie od

27 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Zapraszamy Państwa do elektronicznego potwierdzania woli po zalogowaniu się na konto dziecka (krakow.formico.pl). Istnieje również możliwość potwierdzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: przedszkole13@gmail.com, wiadomości następującej treści:

Temat: wola przyjęcia

Treść: 

Akceptuję wynik rekrutacji i wyrażam wolę uczęszczania dziecka (imię i nazwisko) do Samorządowego Przedszkola nr 13

Imiona i nazwiska  rodziców:

 

Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04 – 8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

 

 

REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 13
ul. Budryka 2
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 trwać będzie
od 2 marca 2020 r. (od godz. 12:00) do 31 marca 2020 r. (do godz. 17:00).

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:
- na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”                      

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a następnie złożenie wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.
Prosimy o składanie wniosków w dniach i godzinach ustalonych w poniższym harmonogramie:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 15.30
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 15.30
Piątek 8.00 – 16.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości
w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola odbędzie się
w dniach 27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości
w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 12:00.


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-27