Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Ogłoszenia
Ogłoszenia

Drodzy Rodzice, karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny znajduje się w linku poniżej.

https://docs.google.com/document/d/1Ao7jrXOTFtcy4PUFyDepa6PwJqDx4ClB/edit?usp=drivesdk&ouid=107720136932058550617&rtpof=true&sd=true

Kryteria przyjęć na dyżur wakacyjny: 

•Dzieci, których przedszkole zamknięte jest przez cały okres wakacji

•Dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających kartę KKR/KDR

•Dzieci z przedszkoli sąsiadujących z Samorządowym Przedszkolem nr 13.

Uzupełnioną kartę zapisu można wysłać drogą mailową na adres przedszkola lub doręczyć osobiście do dnia 29.04.2022r. 

 

Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 13 w Krakowie

                 Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 13 informuje, że od 25 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. będzie można

                           potwierdzić wolę przejęcia dziecka .

 

     Można tego dokonać osobiście w godz.1000-1600 lub mailowo na adres: przedszkole13@gmail.com

W treści proszę wpisać:

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………………………………………………….

                                                         (Imię i nazwisko dziecka)

do Samorządowego przedszkola nr 13 od dnia 1 września 2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………

                        (podpis rodzica)

 

W linku zamieszczony został harmonogram przerwy wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2022 r.


https://docs.google.com/document/d/1xDSn-IgSb1Ctr2s9H-HuOoYAbQrz6-SP/edit?usp=drivesdk&ouid=107720136932058550617&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29