Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

PERCEPCJA WZROKOWA - PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

ponad 5 lat temu

Percepcja wzrokowa

Rozwijanie pojęcia schematu ciała

 • zaakceptowanie własnego wyglądu

 • oglądanie własnej sylwetki w lustrze

 • odczuwanie świadomości granic ciała

 • uwrażliwianie na doznania płynące z wnętrza organizmu oraz zmiany w napięciu mięśni podczas wykonywania różnych ruchów

 • koncentrowanie uwagi na poszczególnych częściach ciała, najpierw bez ruchu, a potem w czasie poruszania nimi

 • dotykanie wymienionych części ciała, a potem poruszanie nimi

 • równoczesne poruszanie dwiema wymienionymi częściami ciała (czasem można polecić dziecku

 • wykonywanie tego ćwiczenia z zamkniętymi oczami)

 • stawianie oporu lub odczuwanie bezwładu w różnych (wymienionych) częściach ciała

 • odgrywanie scenek pantomimicznych, w których postawa ciała przedstawia określone emocje

 • rozumienie relacji zachodzących między ciałem a otoczeniem (np. bieg z przeszkodami)

 • określanie funkcji różnych części ciała

 • rysowanie postaci ludzkiej

 • naśladowanie ruchu dziecka przedstawionego na rysunkach

 • wykonywanie ćwiczeń z elementem równowagi

 • wskazywanie swoich prawych i lewych części ciała.

Wprowadzanie kierunków od osi własnego ciała

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, np.: Pingwin, Labada…

 • poruszanie się po wytyczonych trasach, labiryntach

 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela, np. Idź pięć kroków w prawą stronę, dwa do przodu, trzy w lewą stronę

 • zabawy i ćwiczenia równoważne tułowia, związane z chodem, np. chodzenie tyłem, przodem, slalomem, zygzakiem…

 • ćwiczenia związane z percepcją słuchową, np. Skąd słychać głos?

 Orientacja w schemacie ciała drugiej osoby

 • porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała drugiej osoby

 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez drugą osobę

 • wskazywanie u drugiej osoby wymienionych części ciała

 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem drugiej osoby

 • współdziałanie z partnerem (ćwiczenia według metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne).

Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (miejsca i kierunku)

 • spostrzeganie przedmiotów względem siebie jako będących z przodu, z tyłu, przed, za, ponad, poniżej, po prawej lub po lewej stronie

 • określanie miejsca położenia wskazanych przedmiotów; posługiwanie się określeniami: góra, dół, na, pod, za, w

 • uczestniczenie w zabawach typu: Gdzie schowała się lalka?, Ciepło – zimno

 • układanie zabawek według poleceń nauczyciela, np. Połóż misia na drugiej półce, między lalką a pajacykiem

 • określanie kierunków położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: do góry, na dół, w prawo, w lewo, w przód.

Spostrzeganie stosunków przestrzennych

 • odtwarzanie podanych sekwencji (zapamiętywanie ich i odtwarzanie w takiej samej kolejności)

 • układanie obrazków historyjki według kolejności zdarzeń

 • segregowanie według przyjętych zasad.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających lokomocje (związanych z motoryką dużą)

 • rysowanie w powietrzu prostych kształtów – naśladowanie ruchów wykonywanych przez drugą osobę lub postać narysowaną na obrazku (np. zabawy: LustroJeżyk)

 • naśladowanie ruchów zwierząt

 • naśladowanie wykonywanych czynności

 • ćwiczenia i gry zręcznościowe (np. gra w kręgle)

 • chodzenie po wyznaczonej linii (lub toczenie po niej piłki)

 • rysowanie po śladzie rysunków (wykropkowane wzory)

 • nakładanie elementów na ich cienie

 • rysowanie synchroniczne (oburęczne) prostych elementów w powietrzu, a potem na kartce.

 Rozpoznawanie przedmiotu poprzez dotyk

 • dotykanie i oglądanie, pocieranie przedmiotu, dostrzeganie jego cech

 • chodzenie po powierzchni o różnej fakturze

 • dotykanie przedmiotów z zamkniętymi oczami (np. zabawa Czarodziejski worek – rozpoznawanie znanych przedmiotów za pomocą dotyku.

Obserwowanie

 • najbliższego otoczenia (sali, placu przedszkolnego, tego, co dzieci widzą na spacerze, tego, co się dzieje za oknem)

 • czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie ich (np. zabawa Rób to co ja)

 • dostrzeganie i określanie cech danego przedmiotu, zjawiska (np. dostrzeganie zmian zachodzących w kolejnych porach roku, nazywanie ich)

 • przedmiotów znajdujących się w sali, określanie ich cech

 • elementów o określonym kształcie i wyszukiwanie ich w otoczeniu, na obrazkach

 • wskazywanie i nazywanie wybranych przez nauczyciela symboli, znaków graficznych zachowania ludzi i zwierząt w danej porze roku.

Wyszukiwanie

 • takich samych obrazków wśród kilku rozrzuconych przed dzieckiem

 • obrazków do nazw podanych przez nauczyciela

 • obrazków przedstawiających przedmioty w kolorze podanym przez nauczyciela

 • takich samych przedmiotów w otoczeniu

 • ukrytych przedmiotów na obrazku.

Układanie

 • przedmiotów według poleceń nauczyciela, np. Połóż lalkę na drugiej półce

 • takich samych obrazków na sobie (zabawa memory)

 • prostych ciągów rytmicznych, np. obrazków, klocków i liści… (zawsze trzy sekwencje we wzorze)

 • figur, patyczków, klocków według wzoru

 • puzzli

 • łączenie obrazków przedstawiających to, co było najpierw, z tym, co będzie potem

 • układanie historyjek obrazkowych (rozpoczynamy od trzech obrazków).

Porównywanie

 • porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic, a potem podobieństw

 • porównywanie dwóch zabawek (najpierw różniących się jedną cechą)

 • dobieranie elementów brakujących do całości

 • porównywanie liczby elementów w dwóch zbiorach.

Porządkowanie i grupowanie

 • grupowanie obiektów przedstawionych na obrazkach według wzrastającej wielkości (malejącej wielkości) lub według innego przyjętego kryterium

 • klasyfikowanie tematyczne, np. co pasuje do łazienki, w co ubieramy się na jesienny spacer…

 • klasyfikowanie przedmiotów (obrazków) według jednej przyjętej cechy: wielkości, koloru, kształtu

 • eliminowanie z grupy tych przedmiotów (obrazków), które nie pasują do pozostałych.

 Wyodrębnianie i liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do policzenia; określanie ich liczby bez liczenia; potem – liczenie ich (porównywanie swoich spostrzeżeń z rzeczywistością)

 • liczenie obiektów niewidocznych (klaskanie, tupanie, inne dźwięki)

 • liczenie z wykorzystaniem przeliczników zastępczych, np. Weź tyle talerzykówile jest łyżeczek

 • liczenie w określonym i dowolnym zakresie.

Odwzorowywanie

 • odwzorowywanie ułożonych klocków, patyczków, figur, zabawek (według wzoru)

 • odwzorowywanie podanych symboli i znaków

 • odwzorowywanie graficzne szlaczków, ornamentów

 • łączenie linii, punktów – odtwarzanie kształtów przedmiotów

 • rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, zaginanie papieru itp. (motoryka mała).

Ćwiczenia pamięci wzrokowej

 • zauważanie i określanie, który przedmiot zmienił miejsce (zniknął)

 • układanie obejrzanych wcześniej obrazków w odpowiedniej kolejności.

Dodatkowe ćwiczenia (tutaj i tutaj).