Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

ponad 5 lat temu

Percepcja słuchowa

Ćwiczenia słuchu fizycznego i muzycznego

 • słuchanie wierszy, rymowanek, baśni i opowiadań

 • wsłuchiwanie się w odgłosy dochodzące z otoczenia, wychwytywanie ich

 • rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia (dźwięków różnych urządzeń domowych, odgłosów pojazdów, głosów zwierząt, głosów kolegów, koleżanek i znanych osób dorosłych,  zjawisk atmosferycznych)

 • rozpoznawanie sztucznie wytwarzanych dźwięków: najpierw za pomocą wzroku i słuchu, potem – tylko słuchu (gniecenie papieru, uderzanie w przedmioty, klaskanie,  przelewanie wody, przesypywanie kaszy, ryżu, poruszanie pudełkiem z ukrytym przedmiotem, nasionami

 • rozpoznawanie dźwięków w połączeniu z określeniem miejsca, kierunku, z którego pochodzą oraz liczby wydawanych sygnałów

 • szukanie przedmiotu wydającego określony dźwięk (np. zabawa Gdzie jest budzik?)

 • określanie, z której strony (z którego kierunku) dochodzi dźwięk (np. zabawa Do prawego i do lewego ucha)

 • określanie kolejności wydawanych dźwięków, np. dźwięków instrumentów perkusyjnych (np. zabawa Które to instrumenty?)

 • liczenie dźwięków

 • porównywanie słyszanych dźwięków

  • ciągłość dźwięków: ciągłe długie, krótkie, przerywane

  • wysokość dźwięków: wysokie, niskie

  • długość dźwięków: długie, krótkie

  • natężenie dźwięków: dźwięk mocny, słaby (głośny, cichy)

  • tempo dźwięków: szybkie, wolne

  • reagowanie na polecenia nauczyciela (np. zabawa Idą zwierzęta – zmiana rytmu i natężenia

  • dźwięków, dzieci naśladują chód zwierząt)

  • wystukiwanie, wyklaskiwanie podanego rytmu (np. wystukanego na bębenku lub wyklaskanego przez nauczyciela)

  • odtwarzanie rytmu przedstawionego w sposób graficzny lub za pomocą klocków

  • rysowanie kresek, szlaczków w rytm uderzeń

  • odtwarzanie (wystukiwanie, wyklaskiwanie) danych układów przestrzennych (ułożonych z klocków)

  • wyklaskiwanie rytmu znanych piosenek

  • dostrzeganie rytmu w wierszach, piosenkach

  • określanie charakteru słyszanej muzyki (smutnawesoła)

  • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach kształtujących estetykę ruchu

  • uczestniczenie w zabawach ruchowo-słuchowych według Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

  • ćwiczenia tempa wypowiedzi, np.: mówimy wolno, mówimy szybko, poruszamy się, wypowiadając

  • zdanie, poruszamy się w podanym tempie

  • ćwiczenia akcentu wypowiedzi: zdaniowego, wyrazowego

  • ćwiczenia intonacji wypowiedzi – rozróżnianie, kiedy kogoś informujemy, a kiedy o coś pytamy.

Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (dzieci zaznaczają liczbę zdań klockami, paskami papieru)

 • wyodrębnianie słów w zdaniach

 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów

 • kończenie zdania przez dodanie określonego słowa (na początku – na podstawie obrazków)

 • dobieranie rymujących się ze sobą słów; kończenie rymowanek poprzez podanie słów rymujących

 • się z podanymi: układanie rymów do podanych słów (np. zabawa Połącz obrazki, których nazwy się rymują)

 • tworzenie słów z sylab (synteza sylabowa)

 • dzielenie słów na sylaby

 • mówienie tekstów piosenek, śpiewanie z wyróżnianiem sylab

 • układanie słów rozpoczynających się, kończących się określoną sylabą i mających tę sylabę w środku

 • porównywanie liczby sylab w słowach

 • rozpoznawanie miejsca określonej sylaby w słowie

 • tworzenie słów z głosek (synteza głoskowa)

 • wyodrębnianie pierwszej głoski w słowach – nazwach obrazków (w nagłosie)

 • podawanie całych słów, słyszanych bez pierwszej głoski (np. zabawa Co kupiłam w sklepie?)

 • segregowanie obrazków według pierwszej głoski w ich nazwach

 • wymyślanie (i np. rysowanie) przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się określoną głoską

 • wyszukiwanie obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką głoską jak nazwa pokazywanego obrazka

 • wyodrębnianie ostatniej głoski (w wygłosie) w nazwach obrazków

 • segregowanie obrazków według ostatniej głoski w ich nazwach

 • wymyślanie (i rysowanie) przedmiotów, których nazwy kończą się określoną głoską

 • określanie środkowej głoski w nazwach (trzygłoskowych) obrazków, np.: mak, rak, nos, noc, sok,

 • kot, las, ryk, syk, ser, but, bat, byk, bal, osa, oko, kra, ucho, sto, kto…

 • łączenie w pary obrazków, których nazwy (ostatnia głoska w pierwszej nazwie i pierwsza głoska

 • w drugiej nazwie) kończą się i rozpoczynają tą samą głoską (np. las – ser, sok – kot, ul – lis…)

 • dzielenie na głoski trzygłoskowych (potem czterogłoskowych, pięcio-, i więcej głoskowych) nazw obrazków

 • określanie miejsca danej głoski w nazwie obrazka

 • tworzenie słów z połączenia pierwszych głosek z nazw obrazków (np. sok, ekran, ryba – ser, mak, osa, wóz, album – mowa)

 • tworzenie słów z połączenia wybranych głosek z nazw obrazków (np. osa (2), krowa (3), wata (1), lalka (5) – sowa)

 • liczenie głosek w słowach – nazwach obrazków (np. układanie obrazków według wzrastającej

 • liczby głosek w ich nazwach lub malejącej liczby głosek w ich nazwach)

 • wymyślanie słów (i rysowanie), które mają określoną liczbę głosek

 • układanie zdań, w których każde słowo rozpoczyna się tą samą głoską

 • różnicowanie głosek opozycyjnych: t – d, r – l, p – b, s – ś – sz, z – ź – ż, dz – dź – dż.

 Ćwiczenia pamięci słuchowej

 • odtwarzanie układu słyszanych dźwięków

 • wyszukiwanie obrazków według podanej kolejności

 • słuchanie opowiadań, określanie kolejności zdarzeń

 • nauka wierszy, rymowanek (fragmentami, metodą ze słuchu).

Dodatkowe ćwiczenia (tutaj).