Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

PROJEKT EDUKACYJNY "KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM"

ponad 4 lat temu

 

Projekt edukacyjny „Książka moim przyjacielem”

Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

 1. Tytuł projektu:

„Książka moim przyjacielem”.

 1. Czas trwania projektu:

październik 2018 r. – czerwiec 2019r.

 1. Zakres projektu:

Działaniem zostaną objęte dzieci z najstarszej grupy wiekowej 6 – latki.

 1. Opracowanie i realizacja projektu:

Katarzyna Rajska, Ewa Pietruch

 1. Cele projektu:

Cele ogólne:

 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych
 • poznawanie utworów literatury dziecięcej ( opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka
 • ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie dzieci w świat literatury
 • zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom
 • zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi
 • kształtowania nawyku słuchania i opowiadania
 • wzbogacanie słownictwa dzieci
 • stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania
 • budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko-teatralne, plastyczne, wycieczki do teatru, kącik książek w sali itp.
 • zapoznanie z zasadami korzystania z książek w kąciku książek w sali, z biblioteki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd
 • ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych
 • przygotowanie dzieci do późniejszego samodzielnego wyboru książek
 1. Sposoby realizacji:
 • nawiązanie współpracy z biblioteką miejską, księgarnią naukową
 • nawiązanie współpracy z fundacją Burza Mózgów i udział w kampanii Biblioteka Przedszkolaka
 • głośne czytanie bajek, baśni i wierszy przez nauczycielki, rodziców, rodzeństwo, zaproszonych gości
 • zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego „Moja książka”
 • udział w konkursach tematycznych organizowanych na terenie Krakowa
 • zorganizowanie kącika książek w sali oraz systematyczne wzbogacanie o nowe pozycje
 • wystawy prac dzieci
 1. Opis podejmowanych działań:
 • zorganizowanie kącika książki w sali: dobór książek do kącika z uwzględnieniem zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci,
  wspólne układanie książek według rodzajów (atlasy dla dzieci, albumy, encyklopedie, książki o roślinach, ptakach, kosmosie, bajki, baśnie),
  omówienie zasad korzystania z książek
 • wycieczka do Księgarni Naukowej, udział w projekcie „Książka bawi”,
 • nawiązanie współpracy z Filią Krakowskiej Biblioteki na ulicy Królewskiej: poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych, rozmowa o warunkach korzystania z biblioteki i zasadach zachowania się w bibliotece i czytelni zgodnie z regulaminem, wysłuchanie „prośby książki”, udział w bibliotecznej lekcji dla przedszkolaka,
 • nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną w SP nr 12,
 • wyjście do Teatru Groteska na spektakl pt. „Bajka o Szewczyku”,
 • udział w Konkursie Recytatorskim „Wierszykowe trele-morele” pod hasłem „Spacerkiem po Krakowie”,
 • przybliżenie historii książki: „Książka dawniej i dziś” – słuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji i obrazków,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek: oglądanie książek w bibliotece ułożonych w pewnym porządku według rodzajów, przeznaczenia, czytelnika, do którego jest kierowana:
  popularnonaukowe, dla dzieci (bajki i baśnie do kolorowania i do czytania), dla dorosłych (powieści), poradniki (książki kucharskie, porady medyczne itp.), do słuchania (na płytach CD, na kasetach magnetofonowych), dla niewidomych, w różnych językach.
 • zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego pt. „Moja książka”,
 • zorganizowanie „Dnia postaci z bajek”,
 • udział w konkursach plastycznych, recytatorskich organizowanych w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 12, Samorządowe Przedszkole nr 124,
 • organizowanie rodzinnych spotkań czytelniczych po hasłem „Rodzice czytają – dzieci słuchają”, udział w kampanii „Biblioteka Przedszkolaka”,
 • zorganizowanie akcji „Polecam książkę”,
 • pedagogizacja rodziców – zamieszczanie ciekawych artykułów n/t czytelnictwa na tablicy w szatni, na stronie internetowej,
 • przynoszenie przez dzieci własnych książek do wspólnego czytania,
 • obchody Dnia Pluszowego Misia,
 • przygotowanie przedstawienia świątecznego „W aniołkowie”,
 • przygotowanie przedstawienia dla dzieci i rodziców „Morska wyprawa”
 • zorganizowanie konkursu plastycznego „Zakładka do książki”,
 • „Wędrująca książka” – wymiana książek.