Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Pracownicy
Pracownicy

 

Dyrektor Przedszkola - mgr Jolanta Trzmiel

studia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  kursy: zarządzanie oświatą - manager i lider oświaty

 

Grupa I "Rybki"

mgr Jolanta Trzmiel,

mgr Magdalena Szwajdych: studia: pedagogika nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, kursy: instruktorski kurs tańca ludowego

 

Grupa II "Jagódki"

mgr Marta Ciarach: studia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Dubiel: studia: pedagogika przedszkolna, psychospołeczne strategie kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi, edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii, organizacja i zarządzanie oświatą 

 

Grupa III "Jeżyki"

mgr Katarzyna Rajska: studia: wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe: nauczanie zintegrowane

 Monika Lepiarczyk-Kałuża: studia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, kursy: gimnastyka korekcyjna - kompensacyjna, rytmika, taniec w wychowaniu muzyczno ruchowym dzieci w wieku przedszkolym i wczesnoszkolnym

 

Grupa IV "Wesołe smoki"

mgr Ewa Pietruch: studia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 mgr Justyna Galimska: studia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zarządzania oświatą - manager i lider oświaty, pedagogika szkolna, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii, kursy: terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia

 

 

Grupa I "Rybki " - Anna N. (pomoc nauczyciela), Elżbieta J. 

Grupa II "Jagódki" - Katarzyna J.

Grupa III "Jeżyki" - Renata S. 

 

Intendent - Joanna P.

Kuchnia - Małgorzata K., Maria G., Bożena Z.

Konserwator - Jacek K.

 

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykształcone i kreatywne nauczycielki wychowania przedszkolnego. To osoby przygotowane do pracy z dziećmi; twórczy pedagodzy osiągający najlepsze efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i predyspozycji dziecka.

Gruntowna wiedza naszych wychowawców zdobyta podczas specjalistycznych studiów oraz w toku pracy z dziećmi, jak i wysoki poziom otwartości i empatii oraz kreatywność gwarantują osiąganie sukcesów przez nasze przedszkolaki, jak również ich pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.

W swojej codziennej pracy nasi wychowawcy dbają o harmonijny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na indywidualne potrzeby każdego z nich. Wszystkie zajęcia odbywają atmosferze sprzyjającej rozwojowi, a stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb oraz wieku przedszkolaków.

 Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna naszego przedszkola co roku uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych i zatwierdzanych przez kuratorium:

 • warsztaty muzyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Boże Narodzenie ze śpiewem, tańcem i zabawą”

 • warsztaty przyrodnicze „Co w trawie piszczy?”

 • warsztaty „Nauka czytania w przedszkolu”

 • warsztaty pt. „Dziecko trudne do wychowania – wczesna profilaktyka zachowań aspołecznych”

 • warsztaty muzyczne pt. „Przez morza i oceany do Afryki i nie tylko...”

 • warsztaty muzyczno-teatralne pt. „Bajkowa przygoda z zimową muzyką” 

 • warsztaty muzyczno-ruchowe pt. „Od tradycji do hip-hopu, czyli dzisiejsze dziecko w świecie muzyki”

 • warsztaty „Roztańczony podwodny świat” i „Przygody prosto z Zielonej Wyspy”.

 • warsztaty „Teatr i muzyka w życiu dziecka”

 • szkolenie z cyklu „Muzyczne pory roku”

 • warsztaty pt. „Zabawy ruchowo – muzyczne w przedszkolu”

 • warsztaty  „Regionalizm w wychowaniu przedszkolnym”

 • warsztaty  „Praca z dzieckiem nadaktywnym”

 • warsztaty „Wiosna z muzyką dla dzieci”

 • warsztaty „Jak bawić się muzyką? – aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” 

 • szkolenie „Zadania nauczyciela w kontekście nowej podstawy programowej”

 • szkolenie „Diagnoza przedszkolna” 

 • szkolenie „Jak przygotować dziecko do wyzwań współczesnej szkoły?” 

 • warsztaty „Bawimy się twórczo z dziećmi” 

 • konferencja „Inteligencja emocjonalna współczesnego dziecka” 

 • szkolenie „Sztuka lalki. Formy teatralne wykorzystane w przedszkolu” 

 • warsztaty "Edukacja przez Ruch" D. Dziamskiej

 • szkolenie "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

 • kurs doskonalący "Mediacje i trudne rowmowy z Rodzicami"

 • kurs doskonalący "Kompetencje społeczne nauczycieli przedszkola"

 • warsztaty "Teatr cieni - wprowadzenie do techiki"

 • warsztaty "Słowo - Ruch - Obraz - wprowadzenie w techniki dramowe w pracy z emocjami"

Nasi wychowawcy mają również świadomość potrzeby stałej i rzetelnej współpracy z rodzicami. Zdają sobie sprawę z zaufania, jakim rodzice obdarzyli ich, oddając pod opiekę swoje największe skarby.


Ostatnia aktualizacja: 2022-06-09