Samorządowe Przedszkole nr 13 w Krakowie

Ramowy rozkład dnia

 

 GODZINA

CZYNNOŚCI

 

7.00-8.10

 

 • schodzenie się dzieci, 
 • zabawy w kącikach zainteresowań, praca w małych zespołach, praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • kontakty indywidualne.

 

8.10-8.30

 

 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,
 • wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.

8.30

 • I śniadanie.

 

9.00-10.30

 

 

 • zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela,
 • rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci,
 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych,
 • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej
 • przygotowanie do II śniadania.

10.30

 • II śniadanie.

11.00-13.30

 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych,
 • wyjścia, spacery, wycieczki.

12.00-13.20

 • 3-latki  leżakowanie.

13.30

 • wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługa dziecka i przygotowaniem do obiadu
 • obiad.

14.00-15.00

 • zabawy dydaktyczne, relaksacyjne, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, 
 • praca indywidualna i w małych zespołach z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem zdolnym,
 • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
 • zajęcia dodatkowe.

15.00

 • podwieczorek.

15.30-17.30

 • rozchodzenie się dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • indywidualne zajęcia z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem zdolnym,
 • zajęcia dodatkowe.